Grafičkim dizajnom koji uključuje kombiniranje tipografije, ilustracije, fotografije i tiska potičete svijest o Vašem brendu i izvan okvira interneta. U našoj ponudi imamo dizajn svih vrsta reklamnih materijala poput vizitki, memoranduma, letaka, brošura, kataloga, plakata.
Dizajn reklamnih materijala pola je obavljenog posla dok je priprema za tisak druga polovica. Vodeći računa o svim važnim aspektima tiska omogućavamo da se brend predstavi baš onako kako je klijent zamislio.
Svakako ne smijemo zaboraviti i dizajn reklamnih materijala poput majici, šalica, kemijskih olovki pa čak i vozila, a sve sa ciljem da vizualnom komunikacijom prenesemo poruku ili ideju sa ciljem informiranja i educiranja.

Projekt grafički dizajn Montecristo jewellery

Monte Cristo jewellery grafički dizajn