Projekt

Rovinj Apartments internet stranica

O projektu

Izrada dizajna za internet stranicu za turističku agenciju Rovinj Apartments za rezervaciju privatnog sještaja. Kao temeljne boje korištene su boje iz logotipa.

Klijent: Rovinj Apartments

Godina: 2013

Link: www.rovinj-apartments.com