Projekt

Villa Brandestini logotip

O projektu

Konstrukcija logotipa za luksuzni hotel Villa Brandestini u Puli. Logotip je razvijen na temelju povijesnog reljefa AB koji se nalazio na pročelju zgrade u čast Antoniju Brandestiniju koji je zgradu i sagradio. Stilizacijom i dodavanjem elemenata postignut je naglasak da je riječ o luksuznom brendu koji cijeni kluturnu baštinu i tradiciju.

Klijent: Villa Brandestini

Godina: 2018

Link: villabrandestini.com